1) Lemp MA. Report of the National Eye Institute/Industry workshop on clinical trials in dry eyes, CLAO J 1995; 21: 221–232.
2) Kraus H, a kolektiv. Onemocnění spojivky, Kompendium očního lékařství, Praha: Grada, 1999: 71–88.
3) Němec P. Problematika červeného oka – bližší pohled na suché oko. [online] 2013–03–19 [cit.2017–07–25]. Dostupný na WWW: http://zdravi.euro.cz/clanek/postgradualni-medicina/problematika-cervene...

Příčiny a rizikové faktory

Příčiny a rizikové faktory suchého oka jsou (1):

 • věkem se snižující produkce slz
 • snížená frekvence mrkání, např. při čtení
 • dlouhodobá práce s počítačem
 • některé léky, jako jsou antikoncepční pilulky nebo léky na spaní (2)
 • nedostatečná vlhkost ve vytápěných místnostech
 • klimatizace
 • faktory životního prostředí, např. kouř, prach, vítr
 • nedostatek pohybu na čerstvém vzduchu
 • revmatické nebo interní potíže, např. diabetes, poruchy štítné žlázy
 • hormonální změny, např. menopauza
 • nervové poruchy, např. po mrtvici
 • uspěchaný životní styl s vysokým pracovním zatížením
 • nošení kontaktních čoček (3)