Léčba | sucheoko.cz

Příčiny a rizikové faktory

Příčiny a rizikové faktory suchého oka jsou (1):

 • věkem se snižující produkce slz
 • snížená frekvence mrkání, např. při čtení
 • dlouhodobá práce s počítačem
 • některé léky, jako jsou antikoncepční pilulky nebo léky na spaní (2)
 • nedostatečná vlhkost ve vytápěných místnostech
 • klimatizace
 • faktory životního prostředí, např. kouř, prach, vítr
 • nedostatek pohybu na čerstvém vzduchu
 • revmatické nebo interní potíže, např. diabetes, poruchy štítné žlázy
 • hormonální změny, např. menopauza
 • nervové poruchy, např. po mrtvici
 • uspěchaný životní styl s vysokým pracovním zatížením
 • nošení kontaktních čoček (3)

1) Lemp MA. Report of the National Eye Institute/Industry workshop on clinical trials in dry eyes, CLAO J 1995; 21: 221–232.
2) Kraus H, a kolektiv. Onemocnění spojivky, Kompendium očního lékařství, Praha: Grada, 1999: 71–88.
3) Němec P. Problematika červeného oka – bližší pohled na suché oko. [online] 2013–03–19 [cit.2017–07–25]. Dostupný na WWW: http://zdravi.euro.cz/clanek/postgradualni-medicina/problematika-cervene...

Příznaky

Mezi nejčastější příznaky syndromu suchého oka patří:

 • únava očí a bolest očí,
 • pálení, řezání nebo svědění očí,
 • pocit tlaku v očích, pocit cizího tělíska v oku,
 • nadměrné slzení,
 • v závažnějších případech také bolest hlavy, zvýšená citlivost na světlo, slepená víčka, rozmazané
  a rozostřené vidění.

Syndrom suchého oka by pacient neměl zanedbat. Neléčené suché oko může vést k narušení očního povrchu
a v nejvážnějších případech i k poruchám zraku.

Režimová opatření

Společně s aplikací umělých slz se také pacientům se syndromem suchého oka doporučuje dle individuálních možností maximálně dodržovat režimová opatření, jako např.:

 • Omezit dlouhodobý pobyt v prašném, zakouřeném či klimatizovaném prostředí.
 • Při dlouhodobé práci s počítačem si dopřejte pravidelné přestávky a nenáročná cvičení pro oči, kdy byste se měli během dne občas párkrát podívat ven z okna a střídat pohled na krátkou i dlouhou vzdálenost.
 • Nesměrovat ventilátory/topení přímo do očí.
 • Pobývejte často na čerstvém vzduchu nebo se alespoň pokuste v místnosti pravidelně větrat.

Důležitá je také úprava stravovacích návyků, jako je příjem vyvážené stravy s dostatečným množstvím vitamínů, minerálů a kvalitních tuků, úprava pitného režimu s dostatečným příjmem tekutin (nejméně 2 litry denně, pokud lékař neurčí jinak). Stravu lze kromě úpravy jídelníčku také doplnit užíváním doplňků stravy obsahujících omega-3 mastné kyseliny.

Desatero správných návyků při dlouhodobé práci s počítačem

Před monitorem počítače sedí většina z nás nejen znatelnou část dne v práci, ale poté si k němu nebo k televizi sedneme také při odpočinku nebo relaxaci doma. Oči o sobě mohou dát vědět občasným pálením či bolestí, nicméně dlouhodobá práce u počítače očím přímo neubližuje, spíše je unaví. Potíž je konstantní a relativně blízká vzdálenost monitoru od očí. K zaostřování na blízké předměty používáme oční svaly, které se při stejné a dlouhodobé činnosti přirozeně unaví. Očním svalům však můžeme snadno ulevit. Stejně jako u jiných svalů provedeme „strečink“.

 1. Dodržujte pravidelné přestávky. 5 minut po 1 hodině nebo 15 minut po 2 hodinách. Procvičujte oči pohledem do dálky.
 2. Pořiďte si moderní monitor, vyhněte se dalším zdrojům mihotavého světla.
 3. Umístěte monitor zhruba na délku natažené paže. Menší monitory sice můžete mít blíže, nedoporučují se však na celodenní práci.
 4. Nastavte si monitor tak, aby v něm nebyly vidět odlesky jiných věcí.
 5. Nastavte si optimální rozlišení obrazovky, případně velikosti písma, tak abyste své oči, co nejméně namáhali.
 6. Udržujte obrazovku v naprosté čistotě. Prach a otisky prstů snižují kontrast.
 7. Střídejte práci alternativními úkoly – např. telefonování, kopírování nebo porada s kolegy
 8. Seřiďte si svou židli nebo křeslo, na správnou výšku, abyste se nemuseli naklánět vpřed
 9. Důkladně zvlhčujte oči aplikací umělých slz.
 10. Dodržujte dostatečnou dobu spánku, ideální délka spánku je 7-8 hodin denně.

Cvičení očí

Níže uvedené cviky očí lze provádět kdykoliv a kdekoliv během dne a klidně i v kanceláři.

 1. Zkuste překrýt očí dlaněmi, aniž by došlo k přímému kontaktu. Při překrytí očí si představujte příjemné, spíše temnější barvy. Provádějte 2x denně po dobu několika minut. Stejným způsobem lze zavřít oči a nastavit obličej proti slunci. Vhodné je také častější mrkání, které pomáhá oči zvlhčovat.
 2. Známým cvikem je tzv. „Palming“. Jedná se o relaxační prvek, při kterém si nejprve promneme ruce, příčně přeložíme přes sebe prsty a otevřenými dlaněmi si překryjeme oči. Prsty necháme překřížené na čele, hlavu máme položenu v dlaních a lokty opřené o pevnou podložku. Techniku lze spojit s masáží očních svalů, což se provádí pokrčením ukazováčků a jemným stlačováním kloubů pod koutky očí u kořene nosu. Kloubem jemným tlakem 3x přejíždíme pod očima ke spánku. Poslední krouživý pohyb můžeme protáhnout od spánku k vlasům a nazpět dolů. Ukazováčky by správně neměly klouzat po kůži, spíše by měly zůstat na jednom místě a pohybovat kůží.
 3. Oční svaly se procvičují pravidelným přeostřováním a častým pohybem očí. Během přestávky se obecně doporučuje přeostřovat každých 30 vteřin z bližšího objektu na vzdálenější, zhruba na 5-10 vteřin. Další možností je sledovat bližší objekt po dobu 10-15 vteřin a pak se stejnou dobu upřít pohled na vzdálenější předmět a střídavě tak zaostřovat na blízko a dálku. Cviky provádějte několikrát za sebou.
 4. Cvičit oční svaly můžete také pohybem nahoru a dolů. Samotný pohyb provádějte pomalu, pravidelně a do co největších limitů. Cvičení opakujte přibližně 6x a k jeho provedení nepoužívejte žádnou sílu. Poté ještě můžete kroužit v jednom a pak opačném směru.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky u léčivých přípravků:

pv.czechia@bausch.com
nebo na tel. č. +420 234 660 769.

Hlášení nežádoucích účinků a stížností na kvalitu zdravotnických prostředků:

czech.mdcomplaints@bausch.com
nebo na tel. č. +420 727 935 443

Odborné dotazy k našim přípravkům:

CzechRepublic.Medical.Info@bausch.com

VPOIS - Veřejně přístupná odborná informační služba:

Dostupnost v pracovních dnech je od 10:00 - 16:00 na tel. č. +420 603 978 356

Bílá linka - Informační služba pro nevidomé a slabozraké:

Dostupnost v pracovních dnech je od 10:00 - 16:00 na tel. č. +420 603 978 356