Jak použivat oční kapky Hyal-Drop a Artelac | sucheoko.cz

Správná aplikace

Inovativní pumpičkový mechanismus udržuje oční kapky sterilní i bez škodlivých konzervantů po dobu 6 měsíců od otevření a umožňuje jejich pohodlnou aplikaci.

Zde naleznete instruktážní video s postupem, jak oční kapky Hyal-Drop správně používat.

Před prvním použitím, a pokud nebyl přípravek použit delší dobu, sejměte uzávěr a otočte lahvičku dnem vzhůru. Opakovaně stlačte aplikátor, až se uvolní první kapka. Nyní je lahvička připravená k použití.

Před každým použitím

sejměte pootočením průhledné ochranné víčko z koncovky lahvičky.

Pozor! Před prvním použitím a vždy když lahvičku s přípravkem nějakou dobu nepoužíváte:

Otočte lahvičku dnem vzhůru a několikrát zmáčkněte mechanismus pumpičky, dokud se neobjeví první kapka.

Držte lahvičku, jak je uvedeno na obrázku:

Palec položte na ergonomicky tvarovanou plošku (oporu pro palec) a další dva prsty položte na spodní část lahvičky.

Otočte lahvičku dnem vzhůru. Mírně zakloňte hlavu. Palcem druhé ruky jemně stáhněte dolní víčko dolů, lahvičku stále držte dnem vzhůru nad okem. Mírně zatlačte v místě opory pro palec. Tímto způsobem se uvolní jedna kapka z lahvičky přímo do oka.

 

Po aplikaci oko zavřete a pomalu jím pod víčkem pohybujte, aby se kapka optimálně rozprostřela po celém povrchu oka.

Ihned po použití otřepejte přebytečné kapky roztoku z lahvičky a nasaďte průhledné ochranné víčko zpět na koncovku lahvičky.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky u léčivých přípravků:

pv.czechia@bausch.com
nebo na tel. č. +420 234 660 769.

Hlášení nežádoucích účinků a stížností na kvalitu zdravotnických prostředků:

czech.mdcomplaints@bausch.com
nebo na tel. č. +420 727 935 443

Odborné dotazy k našim přípravkům:

CzechRepublic.Medical.Info@bausch.com

VPOIS - Veřejně přístupná odborná informační služba:

Dostupnost v pracovních dnech je od 10:00 - 16:00 na tel. č. +420 603 978 356

Bílá linka - Informační služba pro nevidomé a slabozraké:

Dostupnost v pracovních dnech je od 10:00 - 16:00 na tel. č. +420 603 978 356